Informatii de interes public

  • Drepturile şi obligaţiile pacienţilor
  • Acte necesare pentru consultaţie şi spitalizare de zi
  • Chestionarul de satisfacţie al pacienţilor
  • Informaţii privind internarea şi externarea
  • Reglementarea accesului mass-media în instituţie
  • TARIFE DECONTATE IN RELATIA CU C.A.S. MARAMURES
  • R.O.I
  • R.O.F.